Աղյուսակի սյունակներում նշի՛ր հայտանյութի գույնը համապատասխան միջավայրի համար.
 
ՀայտանյութըH2SO4H3PO4
 Al(OH)3
Untitled.png3.png
 
 
Untitled.pngգդ.png
 
 
 
 
Untitled.png1963.png