Կատարի՛ր նշումներ և տրված ցանկից  ընտրի՛ր աղյուսակի վերևի տողում գրված բարդ նյութերին համապատասխանող բանաձևը/բանաձևերը կամ անվանումը.
 
 հիմքեր
 աղեր
 օքսիդներ
                   թթուներ
magnesium-cloride-250x250.jpg
IronIIsulfate.jpg
Pigment oxyde synthetiques 1.jpg
11.png