Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Օքսիդների բաղադրությունը, կիրառությունը Օքսիդների բաղադրությունը, կիրառությունը, հիմնական հասկացություններ, բանաձևեր
2. Թթուներ, բաղադրությունը: Կենցաղում կիրառվող թթուներ Թթուներ, բաղադրությունը: Կենցաղում կիրառվող թթուներ
3. Հիմքեր. բաղադրությունը, կիրառություները Հիմքեր. բաղադրությունը, կիրառություները
4. Աղեր, բաղադրությունը, կիրառումը: Անօրգանական բարդ նյութերը մեր շրջապատում Աղեր, բաղադրությունը, կիրառումը: Անօրգանական բարդ նյութերը մեր շրջապատում
5. Օրգանական նյութեր: Քիմիական նյութերը և շրջակա միջավայրը Առօրյա կյանքում հանդիպող օրգանական նյութեր: Քիմիական նյութերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Օքսիդներ՝ սահմանում, օրինակներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Օքսիդացման ռեակցիայի, օքսիդների սահամնումները, оրինակներ
2. Հիմքեր, ընդհանուր տեղեկությունների իմացություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգվում են գիտելիքները հիմքերի մասին
3. Թթուներ, սահմանում, օրինակներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ընդհանուր տեղեկություններ թթուների մասին, սահմանում, բաղադրությունը, օրինակներ
4. Նշել լուծվող և չլուծվող հիմքերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է նշել լուծվող և չլուծվող հիմքերը տվյալ նյութերի շարքում
5. Ընտրի՛ր աղի բանաձևին համապատասխան անվանումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է տրված անվանումներից ընտրել աղի բանաձևին համապատասխան անվանումը
6. Որոշ թթուների հատկություններ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Տարածված թթուների հատկություններ, դրանց կիրառումն արդյունաբերության և արտադրության մեջ
7. Հիմքերի բանաձևերը, դրանց կիրառում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Հիմքերի բանաձևերի իմացության ստուգում: Հիմքերի կիրառումը կենցաղում
8. Օքսիդներ, բանաձևեր և անվանումներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգվում է օքսիդների բանաձևերի և նրանց անվանումների և դրանց կիրառման իմացությունը
9. Աղեր: Կազմի՛ր նախադասություն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է կազմել ճիշտ նախադասություններ աղերի մասին, ստուգվում է սահմանումների իմացությունն ըստ բանաձևերի
10. Քիմիական նյութերի ազդեցությունը բնության վրա 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Բնապահպանական խնդիրները` որպես քիմիական նյութերի ազդեցության հետևանք
11. Որոշել նշված նյութի թիվը տրված շարքում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Տրված է նյութերի որոշակի քանակություն: Պետք է որոշել նշված նյութի քանակը տրված շարքում
12. Օրգանական և անօրգանական նյութերը առօրյա կյանքում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Նյութերի կիրառումը, դրանց հետ վարվելու կանոնները առօրյա կյանքում
13. Հայտանյութերը թթու միջավայրերում և ալկալիներում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5.5Մ. Տարբեր հայտանյութերի «վարքը» թթու միջավայրերում
14. Կատարի՛ր համապատասխան ընտրություն աղյուսակում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Աղյուսակի յուրաքանչյուր սյունակի համար պետք է կատարել ճիշտ ընտրություն
15. Քիմիական նյութերի՝ օզոնային շերտին հասցրած վնասները 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Օզոնային շերտի քայքայումը` որպես քիմիական նյութերի ազդեցության հետևանք

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Քիմիական նյութերը, դրանց կիրառումը 00:15:00 միջին 26.5Մ. Քիմիական նյութերի հատկությունները, դրանց կիրառումը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Քիմիական միացություններ 00:10:00 միջին 16Մ. Տարրական գիտելիքներ քիմիական միացությունների վերաբերյալ
2. Օքսիդներ, աղեր, թթուներ, հիմքեր 00:25:00 միջին 31Մ. ՔԻմիական նյութերի հատկությունները, կիրառումը, ազդեցությունը միջավայրի վրա, հայտնաբերումը հայտանյութերով