Թվարկվածներից առանձնացրու՛ հարցի ճիշտ պատասխանը/պատասխանները:
 
Կատարի՛ր ընտրություն աղյուսակի յուրաքանչյուր սյունակի համար.
 
ալկալիներջրում չլուծվող հիմքեր
 
chemappthumb_副本.jpg