Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Օքսիդներ՝ սահմանում, օրինակներ 1Մ.
2. Նշել լուծվող և չլուծվող հիմքերը 2Մ.
3. Ընտրի՛ր աղի բանաձևին համապատասխան անվանումը 1Մ.
4. Որոշ թթուների հատկություններ 4Մ.
5. Հիմքերի բանաձևերը, դրանց կիրառում 4Մ.
6. Հայտանյութերը թթու միջավայրերում և ալկալիներում 5.5Մ.
7. Քիմիական նյութերի՝ օզոնային շերտին հասցրած վնասները 6Մ.
8. Օրգանական և անօրգանական նյութերը առօրյա կյանքում 3Մ.