Թվարկվածներից առանձնացրու՛ հարցի ճիշտ պատասխանը/պատասխանները.
 
Ծծմբական թթվի մնացորդի բանաձևն է՝
 
Ծծմբական թթուն կիրառվում է՝
 
Sulfuric-acid-400x200.png