Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Ձայնային երևույթներ

Բարդություն միջին

4

Ուսումնական ձեռնարկներ