Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4Մ.
1. Ձայն, ձայնի աղբյուրներ: Ձայնը բնութագրող մեծություն 2Մ.
2. Թեստ ձայնի տարածման և անդրադարձման մասին 2Մ.