Ցանկում կատարի՛ր ընտրություն և կազմի՛ր ճիշտ պնդում.
 
Առավել զարգացած ձայնային ապարատ ունի/ունեն`
 
:
 
Լսելու ունակությունը ծառայում է`
 
:
 
wildlife.jpg