Թվարկվածների շարքում կատարի՛ր նշումներ և կազմի՛ր ճիշտ պնդում.
 
Ձայնի տարածման վերաբերյալ ճիշտ պնդումներն են.
 
 
Ձայնի վերաբերյալ ճիշտ արտահայտությունն է/արտահայտություններ են՝
 
 
eholot_princip3.gif