Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Մեխանիկական շարժում

Բարդություն միջին

11

Նյութեր ուսուցչի համար