Շնաձուկը որոշ հեռավորությունից հարձակվել է փոքրիկ ձկան վրա և 10 վ հետո որսացել նրան։ Շնաձկան արագությունը 12 մ/վ է, իսկ ձկան արագությունը՝ 4 մ/վ: 
  
Հաշվի՛ր`
 
ա) շնաձկան անցած ճանապարհն այդ ժամանակամիջոցում
 
բ) ձկան անցած ճանապարհն այդ ժամանակամիջոցում
 
գ) շնաձկան և ձկան միջև հեռավորությունը հարձակումից առաջ
 
Պատասխան՝
 
ա) շնաձկան անցած ճանապարհը՝ :
 
բ) ձկան անցած ճանապարհը՝ :
 
գ) շնաձկան և ձկան միջև հեռավորությունը հարձակումը սկսելուց առաջ   է:
 
toeletta_cani_roma_154_gif_pesci.gif