Նշվածներից առանձնացրու՛ ճիշտ շարունակությունը/շարունակությունները.
 
Արագության չափման միավորների շարքն է`