Ցանկից ընտրի՛ր ճիշտ շարունակությունը/շարունակությունները.
 
Միջին արագությունը գտնելու համար`
47688_10.gif