Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Նշել դիտվող ֆիզիկական երևույթը

Բարդություն հեշտ

1
2. Նշել քիմիական երևույթները

Բարդություն հեշտ

1
3. Ի՞նչ գիտենք այրման մասին

Բարդություն հեշտ

1
4. Քիմիական ռեակցիաները

Բարդություն միջին

4
5. Որոշել՝ երևույթը ֆիզիկական է, թե քիմիական

Բարդություն միջին

3
6. Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

Բարդություն միջին

3
7. Քիմիական ռեակցիաների տեսակներ

Բարդություն միջին

3
8. Հրդեհավտանգ/դյուրավառ նյութերի և հրդեհի մասին

Բարդություն միջին

3
9. Որոշել ատոմների թիվը մոլեկուլում

Բարդություն միջին

3
10. Քայքայման և միացման ռեակցիաներ

Բարդություն միջին

4
11. Գրել նկարում պատկերված մոլեկուլի մոդելի բանաձևը

Բարդություն միջին

4
12. Գրել նյութի քիմիական բանաձևը

Բարդություն միջին

3.5
13. Վառելանյութեր: Այրում, հրդեհ

Բարդություն միջին

3
14. Վառելանյութեր

Բարդություն միջին

3
15. Կրկնենք ֆիզիկական և քիմիական երևույթները

Բարդություն բարդ

6
16. Նոր նյութերի առաջացման մասին

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

Բարդություն հեշտ

19

Նյութեր ուսուցչի համար