Քայքայման և միացման ռեակցիաներ
Քիմիական ռեակցիաների ընթացքում սկզբնական նյութերը՝ ելանյութերըփոխակերպվում են նոր նյութերի՝ քիմիական ռեակցիայի արգասիքների: Ելանյութերը տարբերվում են արգասիքներից իրենց բաղադրությամբ, ֆիզիկական և քիմիական հատկություններով:
 
Կան քիմիական ռեակցիաների բազմաթիվ տեսակներ: Դիտարկենք դրանցից քայքայման և միացման ռեակցիաները:
Այն քիմիական ռեակցիաները, որոնց հետևանքով մեկ բարդ նյութից առաջանում են երկու կամ ավելի պարզ կամ բարդ նյութեր, կոչվում են քայքայման քիմիական ռեակցիաներ:
Քայքայման ռեակցիաների օրինակներ են՝
 
Ջրի քայքայումը
  
Ջուր ջրածին + թթվածին
  
2H2O2H2+O2
 
0042-042-Uravnenija-khimicheskikh-reaktsij.png
  
Կրաքարի (կավճի) քայքայումը:
 
Կրաքար → չհանգած կիր + ածխաթթու գազ 
 
CaCO3CaO+CO2
Այն քիմիական ռեակցիաները, որոնց հետևանքով երկու կամ ավելի նյութերից առաջանում է նոր բարդ նյութ, կոչվում են միացման քիմիական ռեակցիաներ:
Միացման ռեակցիայի օրինակ է՝
 
Երկաթի սուլֆիդի առաջացումը.
  
Երկաթ + ծծումբ → երկաթի սուլֆիդ
 
\(Fe + S → FeS\)
Աղբյուրները
1. Բնագիտություն 6: Հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի դասագիրք / Է. Ղազարյան, Ա. Թռչունյան, Գ. Մելիքյան, Հ.Խաչատրյան.,Եր.: Աստղիկ գրատուն,2013թ
2. Բնագիտություն 6: Հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի դասագիրք, Գ. Պետրոսյան, Լ. Գրիգորյան, Ա.Կարապետյան, Գ Ալեքսանյան, Երևան -2013, Զանգակ հրատարակչություն