Ստորև նշված են երևույթներ..
 
ա) բաժակի կոտրվելը
բ) մոմի այրվելը
գ) շոգիացման հետևանքով աղի բյուրեղների անջատվելը լուծույթից
դ) կաթի թթվելը
ե) եղյամի առաջացումը
 
Ցու՛յց տուր այն խումբը, որը համապատասխանում է սյունակի վերնագրին:
 
քիմիական երևույթներն են
ֆիզիկական երևույթներն են