Թվարկվածներից ցու՛յց տուր ճիշտ պնդում/պնդումները:
 
Վառելանյութի վերաբերյալ կարելի է ասել, որ նրա արդյունավետությունը գնահատվում է՝
 
bnag.png