Թվարկվածների շարքում ցու՛յց տուր պահանջը և առանձնացրու՛ ճիշտ պատասխանը/պատասխանները.
 
Ընտրի՛ր պինդ, հեղուկ և գազային վառելանյութերը.
 
պինդ
գազային
հեղուկ
 
bnag.png