Օգտվելով նկարիցմուտքագրի՛ր համապատասխան թվերը և գտի՛ր նյութի քիմիական բանաձևը.
 
CHCl3.png
 
Տվյալ մոլեկուլում`
 
\(1.\) Ածխածնի \((C)\) ատոմների թիվն է
 
\(2.\) Ջրածնի \((H)\) ատոմների թիվն է
 
\(3.\) Քլորի \((Cl)\) ատոմների թիվն է
 
\(4.\) Մոլեկուլի քիմիական բանաձևն է  CHCli
 
\(5.\) Քանի՞ ածխածնի \((C)\)-ի ատոմ կա այդ նյութի 14 մոլեկուլներում (մուտքագրի՛ր պատասխանը).
 
Պատասխան՝  ատոմ: