Օգտվելով պատկերիցգտի՛ր նյութի քիմիական բանաձևը և մուտքագրի՛ր համապատասխան թվերը
 
Untitled56.png
 
Տվյալ մոլեկուլում`
 
1. Ատոմների ընդհանուր թիվն է 
 
2Ֆոսֆորի \((P)\) ատոմների թիվն է
 
3Թթվածնի \((O)\) ատոմների թիվն է 
 
4. Ջրածնի \((H)\) ատոմների թիվն է
 
5. Մոլեկուլի քիմիական բանաձևն է` PiOi