Որոշի՛ր տրված ռեակցիան քայքայման է, թե միացման
 
Նշի՛ր նաև, թե ի՞նչ նոր նյութ/նյութեր են առաջանում նշված ռեակցիայի ժամանակ:
 
H2CO3H2O+CO2-ը  ռեակցիա է:
 
Իրականացման համար անհրաժեշտ է/են`
 
Տվյալ ռեակցիայի արդյունքում առաջացած նոր նյութը/նյութերն են.

imagenes-de-quimica-ALBERT-QM-3.gif