Ցանկում ցու՛յց տուր պատասխանը/պատասխանները այնպես, որ ստացվի այրման վերաբերյալ ճիշտ նախադասություն:
 
Այրման մասին կարելի է ասել, որ այրումը՝
001.gif