Նյութերի ցանկից ընտրի՛ր դյուրավառները:
 
Ընտրի՛ր տվյալ նյութի/երի անվտանգ օգտագործման, իսկ հրդեհի առաջացման դեպքում՝ այն հանգցնելու ձևը:
 
Դյուրավառ նյութ է/նյութեր են`
 
Եթե բռնկվել է/են ընտրված նյութը/նյութերը, ապա հրդեհը հանգցնելու համար պետք է՝
 
Fire-Extinguishers-Newcastle1.jpg