Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ջերմաստիճան, ջերմաչափ

Բարդություն հեշտ

2
2. Որոշել, թե որ մարմնից է փոխանցվում ջերմությունը

Բարդություն հեշտ

2
3. Գոլորշացում, եռում, խտացում

Բարդություն հեշտ

2
4. Գտնել հալման և պնդացման վերաբերյալ պնդումների շարունակությունները

Բարդություն հեշտ

2
5. Որոշել ջերմային հավասարակշռության հավանական ջերմաստիճանը

Բարդություն միջին

3
6. Որոշել ջերմաստիճանը

Բարդություն միջին

4
7. Որոշել մարմինների հավանական ջերմաստիճանը հպումից ինչ- որ ժամանակ անց

Բարդություն միջին

3
8. Որոշել, թե ինչ ջերմային երևույթ է տեղի ունենում

Բարդություն միջին

3
9. Նշել, թե ինչ վիճակում է գտնվում նյութը

Բարդություն միջին

4
10. Ջերմային երևույթները մեր շուրջը

Բարդություն միջին

4
11. Հաշվել վառելանյութի անջատած էներգիան

Բարդություն միջին

3
12. Ջերմային էներգիա, աղբյուրները, կիրառումը

Բարդություն միջին

4
13. Ջերմային ընդարձակում

Բարդություն բարդ

6
14. Նշել ջերմային երևույթը և նյութի վիճակը

Բարդություն բարդ

7
15. Որոշել պահանջվող վառելանյութի քանակը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Գազ, հեղուկ, պինդ մարմիններ

Բարդություն միջին

21

Նյութեր ուսուցչի համար