Թվարկվածների շարքում կատարի՛ր նշումներ և կազմի՛ր ճիշտ պնդում:
 
Մեր շուրջը գոլորշացման պատճառով տեղի ունեցող երևույթն է/ երևույթներն են.`
 
:
 
Ջրային գոլորշիների խտացման պատճառով`
 
:
 
Ջրի վիճակի փոփոխության պատճառով տեղի ունեցող երևույթների խումբն է`
 
 
որոնք ջերմային երևույթներ են:
 
круговорот-воды-рисунок.jpg