Որոշի՛ր, թե որքան ջերմային էներգիա կանջատվի 7 կգ տորֆ այրելիս, եթե հայտնի է, որ նրա այրման տեսակարար ջերմունակությունը 14 ՄՋ/կգ է:
 
Պատասխան՝ 
 
001 (1).jpg