Ցանկում կատարի՛ր նշումներ և կազմի՛ր ճիշտ պնդում:
 
Վառելանյութերի պաշարները
 
Վառելանյութերի այրման հետևանքով մթնոլորտն աղտոտվում է
 
Այրումն ուղեկցվում է՝
 
:
 
28694.jpg