Թվարկվածների շարքում կատարի՛ր նշումներ և կազմի՛ր ճիշտ պնդում.
 
Ջերմային ընդարձակման ժամանակ
 
:
 
Դա տեղի է ունենում`
 
Այդ նյութերի
 
 
եթե մարմնի ջերմաստիճանը փոքրանում է:
 
what-is-thermal-expansion.jpg