Կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն գծապատկերի վերաբերյալ, նշելով համապատասխան դաշտերում հարցի ճիշտ պատասխանը և մեկնաբանությունը: 
 
Եթե \(1\)-ը խտացում է, \(2\)-ը՝ հալում, ապա
 
images (4) - Copy - Copy.png
 
հետևաբար :