Թվարկվածների շարքում կատարի՛ր ընտրություն և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Եռման ջերմաստիճանը այն ջերմաստիճանն է, որի դեպքում
 
 
Եռման ջերմաստիճանը տվյալ նյութի համար հաստատուն մեծություն է, նշված է հատուկ աղյուսակներում
 
 
 Probeta-Al-Fuego-65813.gif