Տարբեր ջերմաստիճաններ ունեցող երկու միատեսակ մարմին հպված են իրար: 
 
Ընտրի՛ր ջերմային հավասարակշռությունից հետո հաստատված հավանական ջերմաստիճանը, եթե տրված են նրանց սկզբնական ջերմաստիճանները.
 
t1\(=\)300°F 
 
t2\(=\)80°F
  
Untitled.png1.png