Ցանկում կատարի՛ր ընտրություն և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Հաճախ կիրառվող ջերմաստիճանային սանդղակներ են՝
 
,
 
ջերմաչափերի տեսակներն են՝
 
:
 
Untitled1 - Copy.png