Թվարկվածների շարքից կատարի՛ր ընտրություն:  
 
Տարբեր ջերմաստիճաններ ունեցող երկու միատեսակ մարմին հպում են իրար: Որոշի՛ր ջերմության հոսքի ուղղությունը և մարմինների հնարավոր ջերմաստիճանները հպումից որոշ ժամանակ անց, եթե նրանց սկզբնական ջերմաստիճաններն են.
                     
t1 \(=\) 65C0       
 
t2 \(=\) 290C0
 
 
Untitled.png12.png   Untitled.png12.png1.png
 
\( 1.\) Ջերմության հոսքի ուղղությունը.
  
                                                                           
\(2.\) Որոշ ժամանակ անց մարմինների հնարավոր ջերմաստիճանները կարող են լինել.
  
Պատասխան՝