Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Գոլորշացում, եռում, խտացում 2Մ.
2. Նշել, թե ինչ վիճակում է գտնվում նյութը 4Մ.
3. Ջերմային էներգիա, աղբյուրները, կիրառումը 4Մ.
4. Նշել ջերմային երևույթը և նյութի վիճակը 7Մ.
5. Նշել, թե ինչ վիճակում է գտնվում նյութը 4Մ.