Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Ծաղկավոր բույսերի հիմնական հատկանիշները 1Մ.
2. Ընձյուղի կառուցվածքն ու գործառույթները 1Մ.
3. Արմատ: Արմատային համակարգ 2Մ.
4. Պտուղների տարատեսակները 1Մ.