Թվարկվածների շարքում կատարի՛ր նշումներ և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Լույսի աղբյուրները մենք տեսնում ենք`
 
:
 
Լույսի արհեստական աղբյուրների օրինակներ են`
1.png