Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Գույներ: Սպեկտր 2Մ.
2. Որոշել անկման անկյունը 3Մ.
3. Լույսի բեկման երևույթի մասին 4Մ.
4. Որոշել անդրադարձման անկյունը 5Մ.
5. Գույների առաջացումը 6Մ.
6. Լույս և լույսի աղբյուրներ 2Մ.