Գտիր ճիշտ պատասխանը:
  
Մարդու առողջությունն ամրապնդող ի՞նչ գործոն է պատկերված նկարում.
  
08-04-15-foto-700x374-2.jpg
  
Պատասխան՝
Աղբյուրները
http://iqformat.co/wp-content/uploads/2017/10/12-3-324x160.jpg