Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Հաշվել մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը 3Մ.
2. Կազմել ծանրության ուժի և կշռի վերաբերյալ նախադասությունը 5Մ.
3. Որոշել մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը 5Մ.
4. Առաձգականության ուժ: Դեֆորմացիաներ 3Մ.