Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

16Մ.
1. Առաձգականության ուժ: Դեֆորմացիաներ 3Մ.
2. Հաշվել մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը 3Մ.
3. Կազմել ծանրության ուժի և կշռի վերաբերյալ նախադասությունը 5Մ.
4. Որոշել մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը 5Մ.