Ցանկում կատարի՛ր ընտրություն և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Մարմնի կշիռն օդում՝
 
 
նրա կշռից հեղուկում և դա պայմանավորված է հեղուկի ներսում նրա վրա ազդող 
 
 
Screenshot_25-23.png