Թվարկվածներից կատարի՛ր նշումներ և կազմի՛ր ճիշտ պնդում.
 
Շփման ուժի չափման միավորը`
 
:
 
Նշի՛ր, թե ուժաչափերից որը/որոնք են ցույց տալիս շփման ուժը.