Ընտրիր նախադասության ճիշտ շարունակությունը և մուտքագրիր թիվը:
  
1. Նշիր այն թիվը, որի տակ պատկերված է ամենակեր սպառող օրգանիզմ.
 
6.jpg
 
Պատասխան՝
 
2. Կենսացենոզում քայքայող օրգանիզմները.
Աղբյուրները
https://i0.wp.com/gruffalo.free.fr/Site%20Gruffalo/images/r%E9seau-alimentaire-chouette.jpg