Գտիր պնդման մեկ կամ մի քանի ճիշտ շարունակություն/շարունակություններ:
   
Այնտեղ, որտեղ ապրում են կենդանի օրգանիզմները` կոչվում է
 
 
1.1.jpg
Աղբյուրները
http://itd1.mycdn.me/image?id=549304075876&t=20&plc=WEB&tkn=*HDWFXZwXVIOIY8AzWsspCRP0x80