Որոշիր ճիշտ պատասխանները: 
   
1. Օրգանիզմի քանակի ավելացումը, երբ կատարվում է ժառանգականության փոխանցում սերնդեսերունդ կոչվում է :
 
7949.jpg
 
2. Հերմաֆրոդիտ է
  
Աղբյուրները
http://arlen33.ru/upload/iblock/4b1/76.jpg