Բոլոր տասը թվանշանները մեկական անգամ օգտագործելով՝ գրի՛ր հնարավոր ամենափոքր թիվը:

2 (11).png
 
Պատասխան՝