Սագը երկու ոտքի վրա կանգնած \(3\) կգ է: Քանի՞ կգ կլինի այդ սագը, եթե կանգնի մեկ ոտքի վրա:
 
sag.png
 
Պատասխան՝  կգ