Ձմեռ պապի պարկում կան նվերներ։

Եթե երեխաներից յուրաքանչյուրին բաժանենք \(6\)-ական նվեր, ապա \(3\) նվեր կպակասի, իսկ եթե բաժանենք \(5\)-ական նվեր, ապա \(19\) նվեր կավելանա:
 
Քանի՞ նվեր կա պարկում։
 
p.png
 
 
Պատասխան՝  նվեր