Ոսկերչին հանձնեցին ոսկե շղթայի \(5\) կտոր, որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած էր \(3\) փոքրիկ օղակներից:
 
Ամենաքիչը քանի՞ օղակ «բացել-փակելով»` ոսկերչին կհաջողվի այդ \(5\) կտորից պատրաստել \(15\) օղակից բաղկացած բաց շղթա:
 
30.07.2018.png
 
Պատասխան՝  օղակ: