Խորանարդներից ո՞րը կստանանք տրված պատկերից:
 
03.08.2018_.png